INDHOLD+

Takt og tone

Læst af Linda Elvira

Varighed: 7 timer 10 minutter / 309 MB

Kan købes hos:


Hør første kapitel her:

 

Linda Elvira læser denne klassiker indenfor selskabsliv, husholdning, mærkedage osv. Den udkom i 1918. Bogen er kuriøs kulturhistorie, men også en humoristisk og langtids holdbar vejledning i skik og brug, og frem for alt høflig, medmenneskelig opførsel. Emma Gad skriver i sit forord til bogen:
“Eet er sikkert. Den Læser, som vil fornøje sig mest over disse Forskrifter, er Den, der om et Par hundrede Aar finder denne Bog paa en støvet Hylde i et Bibliotek. Han vil med Fryd kaste sig over den og studere alle disse Skikke, der vil forekomme ham ligesaa snurrige som de, der til vor Moro beherskede Menneskene i længst tilbagelagte Aarhundreder. Og dog; hans Tid vil være ligesaa fuld af nye Former for Menneskers Naragtighed. Kun een Hovedregel for alt menneskeligt Samkvem bliver aldrig forældet. Det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte.”
Momolydbog siger: Dannelse er evnen til at være opmærksom. Lyt selv og hør, hvad Emma G siger!